Ubytování v Praze - apartmenty, pensiony, hotely, hostely. Velký výběr, slevy!

Kutná Hora

Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji a významná historická památková rezervace, zapsaná na Seznamu Unesco. Má zhruba 21 000 obyvatel. Kutná Hora byla zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1995. Jedná se o historické jádro města s chrámem sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.

Důvodem zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo ojediněle dochované historické jádro města s urbanistickým řešením středověkého královského horního města, které od 14. století svým hospodářským významem konkurovalo sídelnímu městu panovníka - Praze, s vynikajícími příklady měšťanských domů a monumenty gotické architektury symbolizujícími pozoruhodnou prosperitu jako výsledek těžby stříbrné rudy. Proto dnes můžeme říkat "Stříbrná Kutná Hora".

Kutna Hora

V roce 1950, kdy byl Sedlec administrativně sloučen s Kutnou Horou se stala Kutná Hora jediným městem v České republice, kde jsou dvě gotické katedrály, čímž se může pyšnit v Evropě jenom několik měst.

Hlavní památky Kutné Hory :

Kostel svatého Jakuba (1330-1420)
Panorama Kutné Hory si neIze představit bez vysoké štíhlé věže kostela sv. Jakuba, jehož výstavba započala již v roce 1330.

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice (kolem 1415; 1488-1504)

Hřbitovní kostel Všech svatých (kolem 1290; 1698)

Chrám svaté Barbory (1385-1420; 1481-1499; 1512-1558; 1884-1893) Nádherná dominanta města. Zasvěcen byl svaté Barboře, patronce havířů. Jeho velkolepá stavba, která započala v roce 1388, měla podle některých historických pramenů dosahovat dvojnásobku dnešní délky a probíhala v několika etapách a také do značné míry souvisela s prosperitou kutnohorských dolů. Vlivem nejrůznějších událostí byly práce několikrát přerušeny a tak jejich definitivní ukončení bylo až v roce 1905. Na stavbě se podíleli i pražští stavitelé. Prvním projektantem chrámu se stal Jan Parléř, syn Petra Parléře - stavitele Svatovítské katedrály. Shoda architektury chrámu s pražskou katedrálou není tedy náhodná.

Jezuitská kolej (1667-1700)

Kamenná kašna (1493-1495)

Kutna Hora

Kamenný dům (1485-1495)

Kaple Božího těla (kolem 1400)

Klášter řádu sv. Voršily (1733-1743)

Kostel Matky Boží Na Náměti (1360-1470)
Vedle kostela sv. Jakuba náleží k nejstarším kamenným svatyním (postaven byl ve 2. polovině 14. století) byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší.

Kostel sv. Jana Nepomuckého (1734-1750)
Budova tohoto kostela je v mnohém netypická pro to, co návštěvník Kutné Hory čeká od zdejší architektury. Projekt zpracoval F. M. Kaňka v letech 1734-1754 a s výslednou podobou pak nepomáhal nikdo méně slavný než K. I. Dientzenhofer.

Sedlec, chrám Nanebevzetí Panny Marie (1280-1320; 1702-1714)
Pětilodní katedrála s trojlodní příčnou lodí na půdorysu latinského kříže, postavená kolem roku 1300. Byla vypálena husity a obnovená v letech 1699 – 1707. Je to přední památka gotiky a barokní gotiky.

Sedlec, hřbitovní kostel Všech Svatých (kolem 1400)
Dnešní podoba hřbitovní kaple, která byla postavena na konci 14. století, je výsledkem barokních úprav provedených J. Santinim na počátku 19. století. Autorem unikátní výzdoby z lidských kosterních pozůstatků byl pravděpodobně řezbář František Rint. Unikátní je dominantní masivní lustr zdobený lidskými kostmi, stejně jako kříž, kalichy, monstrance nebo erb rodu Schwarzenbergů.

Kutna Hora

Odhady hovoří o tom, že výzdoba v sedlecké kostnici je tvořena ostatky až 40 tisíc lidí. www.kostnice.cz

Morový sloup (1713-1715)
Skvost kutnohorského baroka, dílo jezuitského sochaře Bauguta, vznikal mezi lety 1713 - 1715 jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce zahynulo více než tisíc lidí.

Ruthardská ulice
Romantická ulička táhnoucí se podél bývalých hradeb města

Sankturinovský dům
Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města.

Vlašský dvůr (kolem 1290; 1390-1400; 1496-1499; 1577-1579; 1893-1898)
Vlašský dvůr patří k nejvýznamnějším kutnohorským památkám. Novogotická rekonstrukce pak náleží k učebnicovým ukázkám péče o památky před více než sto lety.

Pojďte se projít Kutnou Horou, objevovat a poznávat historii města které kdysi stálo hned za královskou Prahou, města nazvaného pokladnicí a klenotem země, města, jehož bohatství postavilo české království na piedestal slávy a moci. Dnes dýchá historie ze všech ulic, domů i kostelů. Každý z nich svou vlastní řečí vypovídá o tom, co bylo v jeho době, a tato mozaika skládá obraz historie vskutku nevšedni.


Pokud hledáte ubytování v Kutné Hoře, nabízíme široký výběr ubytování v hotelích, pensionech, apartmánech. Zajišťujeme pro Vás nejvýhodnější ceny:

http://www.stopin-ubytovani.cz/kutna-hora/


CMS, SEO: Petr Weida
XHTML, CSS: Dlouhý Webdesign

Prague Accommodation Service, Nad Bertramkou 11, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 602 309 435, +420 251 566 590
Fax: +420 284680115, e-mail: stopin@stopin.cz