Ubytování v Praze - apartmenty, pensiony, hotely, hostely. Velký výběr, slevy!

Výlet mimo Prahu – Zámek Konopiště

Krásný středověký zámek Konopiště je spojený se jménem arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, následníka habsburského trůnu, který přestavěl zámek do jeho současné romantické podoby na konci 19. století. Zámek Konopiště je znám svou obrovskou sbírkou loveckých trofejí a zbraní Ferdinanda, starožitného nábytku a uměleckých předmětů, stejně jako jeho Růžovou zahradou.

Výlet mimo Prahu – Zámek Konopiště
Konopiště je zámek, který se nachází asi 50 km jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov. Stal se slavným jako rezidence arcivévody Františka Ferdinanda z Rakouska, dědice rakousko-uherského trůnu, jehož zavraždění v Sarajevu vyvolalo I. světovou válku. Do jeho zavraždění v Sarajevu 28. června 1914, zde žil se svou milovanou manželkou Žofií a jejich dětmi. Zámek se stal muzeem uměleckých předmětů, které on a jeho rodina sbírala po staletí.

Konopiste Castle


Konopiště bylo založeno jako gotická pevnost ve stylu francouzských kastelů na konci 13. století pravděpodobně biskupem Tobiášem z Benešova. První zásah do středověké struktury byl proveden na konci 15. století Jiřím ze Šternberka a později potom na začátku 17. století Hodějovskými z Hodějova. Vrtbové z Vrtby jej přestavěli v barokní rezidenci v 18. století. Vévoda František Ferdinand d’Este, který zakoupil zámek od Lobkowitzů v roce 1887 přestavěl Konopiště na velkolepé sídlo budoucího císaře. Místnosti zámku byly vybaveny muzejními sbírkami, které František Ferdinand zdědil od vévody z Modeny.
Zámek Konopiště je nyní otevřen veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout obytné místnosti Františka Ferdinanda, rozsáhlou sbírku paroží (František Ferdinand byl nadšeným lovcem), zbrojnici se středověkými zbraněmi, střelnici s pohyblivými terči a zahradu se sochami ve stylu italské renesance a skleníky.

Konopiste Castle - interiors

Zámek je oblíbeným místem pro pořádání svateb.


Po prozkoumání interiéru zámku, si dopřejte procházku pěstěnými zahradami, kde se volně toulají křepelky, bažanti a pávi. Děti potěší hradní příkop, který je domovem dvou medvědů, kteří se hodiny prochází v kruhu. Pod zámkem je velký rybník, kam si chodí lidé zaplavat, ačkoli je kvalita vody pochybná. Piknik je dovolený, ale zásobte se předem, protože v blízkosti zámku není žádné místo, kde byste sehnali potraviny..

Zámek je otevřený v dubnu od úterý do neděle od 9,00 hod. do 12,30 a od 13,00 do 15,00 hod.

Konopiste Castle - interiors

(o sobotách a nedělích odpoledne od 13,00 do 16,00 hod.); od května do srpna od 9,00 hod.do 12:30 a od 13,00 do 17,00 hod.; v září od 9,00 hod. do 12:30 a od 13,00 do 16,00 hod.; v říjnu od 9,00 do 12:30 a od 13,00 do 15,00 hod. (o sobotách a nedělích od 13,00 do 16,00 hod.); a v listopadu od 9,00 do 12:30 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zámecké parky jsou otevřeny 24 hodin, po celý rok. Pro více informací, navštivte www.zamek-konopiste.cz

CMS, SEO: Petr Weida
XHTML, CSS: Dlouhý Webdesign

Prague Accommodation Service, Nad Bertramkou 11, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 602 309 435, +420 251 566 590
Fax: +420 284680115, e-mail: stopin@stopin.cz