Ubytování v Praze - apartmenty, pensiony, hotely, hostely. Velký výběr, slevy!

Historie Prahy

Historie Prahy napříč stoletími

Historie Prahy


9. století
- Pražský hrad založil okolo roku 880 kníže Bořivoj z dynastie Přemyslovců.
- Někteří členové dynastie Přemyslovců přijímají křesťanství, které do českých zemí přinesli Cyril s Metodějem “slovanští apoštolové”.

10. století
- Jsou položeny základy rotundy Sv. Václava a Vyšehradského hradu.
- V roce 974 je založené Pražské biskupství.

11. století
- Vratislav II se stává v roce 1085 prvním českým králem, ale zůstává podřízen svaté říši římské a německému královi.

12. století
- V roce 1172 je postaven první kamenný most na Vltavě.

13. století
- V roce 1231 je založeno Staré Město.
- V roce 1257 je založena Malá Strana.

14. století – Zlatý věk Prahy
- Jan Lucemburský vládne zemi (1310-1346).
- V roce 1320 jsou založeny Hradčany (zóna Pražského hradu).
- V roce 1338 je založena Staroměstská radnice.
- Juditin most je zničen povodní v roce 1342.
- Karel IV vládne zemi (1346-1378) stává se nejmilovanějším českým králem. Praha se stává jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě a hlavním městem kultury ve Střední Evropě.

Prague Castle 1606

- Pražské biskupství je povýšeno na arcibiskupství.
- Začíná výstavba katedrály Sv.Víta.
- V roce 1348 je založeno Nové Město.
- V roce 1348 je založena Karlova univerzita, která se stává první univerzitou
- ve střední Evropě.
- Karel IV. je v roce 1355 zvolen císařem svaté říše římské, Praha se stává hlavním městem svaté říše římské
- V roce 1357 začíná výstavba Karlova mostu.

15. století
- V letech 1419 – 1437 zasáhly zemi husitské války jako důsledek náboženských nepokojů mezi husity a římskou katolickou církví.
- Řada historických artefaktů byla zničena a Pražský hrad upadá.

16. století a druhý zlatý věk Prahy
- V roce 1526 začíná vládnout Habsburská dynastie a sídlo moci se přesunuje do Vídně.
- Probíhá rekonstrukce Pražského hradu v renesačním stylu a vzniká řada rekreačních ploch (Královská zahrada, Belvedere, Míčovna, atd.)
- Rudolf II, císař svaté říše římské je korunován v roce 1575 a v roce 1583 přesouvá svůj dvůr znovu do Prahy. Praha se stává střediskem vědy a alchymie a získává označení “Magická Praha". Prahou je přitahována řada vědců, mezi nimiž jsou astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler.

Vysehrad Castle 1606

17. století
- V roce 1618 začíná stavovské povstání.
- Stavové utrpěli strašnou porážku v bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Začíná temné období české historie (doba temna).
- Praha ztrácí na významu a Pražský hrad upadá.

18. století
- Josef II. spojuje čtyři samostatné městské celky Prahy (Staré Město, Malou Stranu,
- Hradčany, Nové Město) v roce 1784.
- V roce 1784 začíná české vlastenecké hnutí nazývané národní obrození.
Do života se vrací český jazyk, kultura a národní identita.
- Josef II vydává v roce 1781 Toleranční patent, zajišťující politická a náboženská práva náboženským menšinám.

19. století
- Začíná průmyslová revoluce.
- V roce 1845 se otvírá železniční spojení mezi Vídní a Prahou.
- Vzrůstající průmysl má za následek přírůstek českého obyvatelstva v Praze.
- protože lidé přichází z vesnic do Prahy.
- V roce 1850 je Josefov připojen k historickému centru Prahy.
- Pokračuje Národní obrození. Jako oslava české historie a kultury vzniká v roce 1868 Národní divadlo a v roce 1890
- se otvírá Národní muzeum.

20. století
- V roce 1918 dochází k pádu Rakousko-uherské dynastie a Praha se stává
- hlavním městem nezávislého Československa.
- Pražský hrad se stává sídlem prezidenta Československa,
- Tomáše Garrigue Masaryka.
- Mezi WWI a WWII je Praha úzce spojena s Paříží.
- Během druhé světové války (1939-1945) dochází k okupaci Prahy a
- zbytku země nacistickým Německem.
- Pražským povstáním a osvobozením sovětskou rudou armádou končí v roce
- 1945 II. světová válka.
- Po 25. únoru 1948 se ujímá moci komunistická strana – státní převrat.
- Alexander Dubček, tajemník komunistické strany se pokouší na jaře 1968
- vytvořit "socialismus s lidskou tváří", ("Pražské jaro").
- "Pražské jaro" končí neúspěchem a vojska 5 zemí Varšavské smlouvy přepadávají
- 21. srpna 1968 Prahu.
- V listopadu 1989 začíná v Praze Sametová revoluce, která přináší
- konec komunismu. Československo se stává demokratickou zemí.
- Václav Havel, bývalý disident se stává prezidentem země v prvních
- demokratických volbách v lednu 1990.
- 1. ledna 1993 se Československo rozděluje na dva nezávislé státy, Českou a
- Slovenskou republiku. Praha se stává hlavním městem České republiky.
- Václav Havel je v lednu roku 1993 zvolen prvním prezidentem České republiky
- Česká republika vstupuje v roce 1999 do NATO.
- V roce 2002 Česká republika souhlasí s tím, aby se stala členem Evropské unie.
- Česká republika je přijata za člena Evropské unie 1. května 2004.

- Praha je nyní moderním městem s bohatým historickým a kulturním dědictvím.
Mnohými návštěvníky je Praha považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Zachované historické centrum města, ve kterém vyniká unikátní panorama Pražského hradu, je zařazeno mezi poklady UNESCO. Památky Prahy ročně přilákají miliony turistů z celého světa a například v roce 2011 byla Praha na 6. místě v rámci Evropy, co do počtu návštěvníků.

CMS, SEO: Petr Weida
XHTML, CSS: Dlouhý Webdesign

Prague Accommodation Service, Nad Bertramkou 11, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 602 309 435, +420 251 566 590
Fax: +420 284680115, e-mail: stopin@stopin.cz